About This Show

Cwmni Theatr Maldwyn was established in 1981 and performed their first show Y Mab Darogan at the National Eisteddfod in Machynlleth. To celebrate 40 years of its existence, the company are touring a new production of the show which is centred on the uprising of Owain Glyndwr, one of our foremost heroes.

Bydd Cwmni Theatr Maldwyn yn cyflwyno cynhyrchiad newydd o’r Mab Darogan, sef sioe cyntaf y Cwmni yn ôl yn 1981, a berfformiwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ym Machynlleth. Wrth ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu’r Cwmni, fe gawn weld y cynhyrchiad newydd hwn sy’n olrhain hanes gwrthryfel Owain Glyndwr, un o’n harwyr mwyaf fel cenedl.

Show Details

Dates: One Night Only: 05 May 2023
Location: Hafren (formerly Theatre Hafren), Newtown

Llanidloes Road,

Newtown,

SY16 4HU

View Map

Creatives